Poleć stronę
Formularz zapytaniowy
Facebook
+48 538 310 434
Przeglądasz: Eko

NOVA- GIPS S.A. wykorzystuje do swojej produkcji surowiec, gips syntetyczny,  dwuwodny siarczan wapnia, będący produktem ubocznym powstającego w procesie odsiarczania spalin w elektrociepłowni Zakładu PKN Orlen.

Gips syntetyczny, pozwala na ochronę naturalnych złóż, a tym samym nie przyczynia się do degradacji środowiska, oraz nie prowadzi do zaburzeń całego ekosystemu. Wykorzystanie  REA gipsu  do produkcji płyt gips – karton i innych produktów na bazie gipsu,  przyczynia się zatem do ochrony środowiska naturalnego. Gips pochodzenia syntetycznego, posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do gipsu naturalnego, jednak jego bardziej jednorodny i powtarzalny skład ułatwia jego wykorzystanie w kolejnych procesach. Sprawia, że jest on bardziej przewidywalny, a co za tym idzie, łatwiejsze jest jego wykorzystanie w procesach produkcyjnych.

Produkt na bazie gipsu syntetycznego, w porównaniu do produktu z gipsu naturalnego, charakteryzuje się większą jednorodnością struktury wewnętrznej, dzięki czemu jego właściwości wytrzymałościowe są znacznie lepsze. Ponadto, produkty powstające z syntetycznego gipsu przyjmują nadmiar wilgoci z otoczenia i oddają ją, gdy powietrze staje się zbyt suche. Dzięki temu ułatwiają utrzymanie w pomieszczeniach Wykorzystanie do procesu surowców, które nie przyczyniają się do degradacji i ingerencji w środowisko naturalne oraz komponentów na bazie roślin, jest najważniejszym celem przedsiębiorstwa. Pozwala to na sygnowanie produktów NOVA-GIPS SA mianem EKO.

Ta zakładka już wkrótce będzie dostępna